Dölyanı sular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dölyanı sular hamiləliyin erkən dövrlərindən etibarən doğuşa qədər olan müddət ərzində dölü əhatə edərək onun həyatında vacib rol oynayır.

Aborta Allah qarşısında heç bir bəraət yoxdur!!!

Körpəni əvvəlcə iti bıçaqla tikə-tikə doğrayır, sonra isə hissə-hissə xaric edirlər. Körpənin başını xaric etmək mümkün olmadığı üçün əvvəlcə onu maqqaşla əzir sonra isə çıxardırlar.

Qadınların reproduktiv (dölyaratma) sistemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomik quruluşuna görə qadın reproduktiv üzvlərini iki hissəyə ayırırlar: qadının xarici və daxili cinsiyyət üzvləri.

Uşağın cinsi necə formalaşır?

Daxilində 46 sayda xromosom olan digər bütün insan hüceyrələrindən fərqli olaraq, yumurta hüceyrəsi və spermatozoidin daxilində yalnız 23 sayda xromosom olur.

Mayalanma necə baş verir?

Kişi və qadın cinsi hüceyrələrinin (spermatozoid və yumurta hüceyrəsi) birləşməsi nəticəsində yeni orqanizmin yaranması prosesi başlayır.

Ovulyasiyanın vaxtını necə müəyyən etmək olar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovulyasiya vaxtının (anının) dəqiq müəyyən edilməsi bəzi sonsuzluq növlərinin müalicəsi üçün çox vacib hesab edilir.

Yumurta hüceyrəsinin yetişməsi və ovulyasiya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qadın yumurtalıqlarının qabıq qatında “yatmış” vəziyyətdə olan ilkin follikullar adlanan yumurta hüceyrələri yerləşmişdir. Doğulan qız uşaqlarında onların sayı 300-400 minə yaxın olur.

Menstrual tsikl (aybaşı dövrü)

Bir menstruasiyanın ilk günündən növbəti menstruasiyanın başlamasından öndəki günə qədər olan bir dövr menstrual tsikl (aybaşı dövrü) adlanır. Qadınlarda menstrual tsiklin müddəti müxtəlif olur. Əksər hallarda bu tsikl 26-28 gün olur.

Qadınların reproduktiv sistemi necə idarə olunur?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibb elmində qəbul olunmuş nəzəriyyələrə görə həm qadınların, həm də kişilərin reproduktiv (dölyaratma) sistemi baş beyin tərəfindən idarə olunur. Bu bir neçə mərhələdə (etapda) baş verir:

Keysər kəsiyi əməliyyatı

Keysər kəsiyi ümumi narkoz altında qarın divarı və uşaqlıqda kəsik aparılaraq dölün çıxarılmasına yönəldilən cərrahiyyə əməliyyatıdır.

Doğuşdan sonrakı depressiya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bəzən doğuşdan sonra qadını kədər hissi bürüyür, onun beyininə qaranlıq, hətta ağılsız fikirlər gəlir. Bu vəziyyət doğuşdan sonrakı depressiya adlanır.

Doğuşdan sonra qadının sağlamlığında dəyişikliklər

Doğuşdan sonra tez-tez qəbizlik əmələ gəlir. Əgər bağırsaqların normal işləməyə başlaması sizdən bir neçə gün tələb edərsə, bundan heç də məyus olmayın. Bu normal haldır.

Doğuşdan sonrakı dövrün gigiyenası

Doğuşdan sonrakı dövr ciftin bütün qişaları, göbək ciyəsinin qalıqları ilə birlikdə uşaq doğulandan sonra uşaqlıqdan ayrılması ilə başlayır və doğuşun üçüncü dövrü sayılır və bu dövr 6-8 həftə davam edir.

Doğuşa yardım

 

Doğuşa yardımın əsas üsulları: epiziotomiya, dölün xaric edilməsi, doğuşun stimulyasiyası və doğuşun ağrısızlaşdırılması.

Doğuş dövrləri

Doğuşun birinci dövrü - doğuş tutmalarının (sancılarının) təsiri altında uşaqlıq boynunun genişlənməsi (açılması). Tam açılmış uşaqlıq boynunun diametri 10 sm-ə yaxın olur.

Vaxtından qabaq və gecikmiş doğuşlar

Hamiləliyin 28-ci həftəsindən 36-cı həftəsinə qədər baş verən doğuşlar vaxtından qabaq doğuşlar sayılır. Belə doğuşlar nəticəsində doğulmuş uşaqlara isə yarımçıq doğulmuşlar deyilir.

Başlayan doğuşların əlamətləri

Doğuşa 24-48 saat qalmış qadınlarda qan qarışığı ilə selikli ifrazat meydana çıxa bilər ki, bu da uşaqlıq boynu kanalının tıxacının xaric olması kimi qiymətləndirilə bilər.

Doğuş gününü necə təyin etmək olur

İndiki dövrümüzdə doğuş gününü hələ də dəqiq şəkildə müəyyən etmək mümkün deyildir. Doğuşun ehtimal olunan gününü 3 üsulla müəyyən etmək olur.

Kontrasepsiya (hamiləliyin qarşısının alınması) üsulları

Kontrasepsiyanın bir neçə növü var.

Fizioloji kontrasepsiya

Təqvim metodu.

Özbaşına dölsalmalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təəssüf ki, son vaxtlar hamiləliyin sona çatdırılmaması özbaşına pozulmasına çox tez-tez rast gəlinir və belə halların sayı artmaqda davam edir.

Süni abort (uşaqsalma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abort dölün uşaqlıq boşluğunda tam formalaşmamış şəkildə xaric edilməsidir. Abort öz-özünə və ya süni şəkildə olur.

İnkişafdan qalmış (donmuş) hamiləlik

Donmuş və ya inkişafdan qalmış hamiləlik hamiləliyin sona qədər catdırılmaması halının bir növüdür.

Uşaqlıqdan kənar hamiləlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bəzi hallarda mayalanmış döl yumurtasının hərəkət etdiyi yolda müxtəlif maneələr meydana çıxır və döl yumurtası uşaqlıq divarına deyil, başqa yerə yapışır. Buna uşaqlıqdan kənar hamiləlik deyilir.

Hamilə qadınlar üçün gimnastik hərəkətlər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beldə ağrıların qarşısını almaq və qarın əzələlərini möhkəmləndirmək üçün hamilə qadınlara öz qamətlərinə nəzarət etmək vacib hesab olunur.

Hamiləlik zamanı yuxusuzluq

Hamiləlik zamanı qadınların çoxunda ilk günlərdən yuxusuzluq müşahidə edilir. 2-ci üç aylığında bu hal keçib gedir və hamiləliyin sonuna yaxın yuxusuzluq qadınlar üçün yenidən ciddi problemlərdən birinə çevrilir.

Hamilə qadının səhhətinin qorunması

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamilə qadınlara bütün növ isti prosedurlar(sauna, isti vanna), çox isti havada çimərlikdə olmaq məsləhət görülmür.

Hamilə qadın necə qidalanmalıdır?

Hamiləlik dövrü sağlam və dözümlü uşaq orqanizminin quruculuğu dövrüdür. Buna görə gələcək ananın düzgün qidalanması doğulacaq uşağın sağlamlığının təminatıdır.

Qan qohumların nigahı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qan qohumları arasında bağlanan nigah uşaqda anadangəlmə eybəcərlik və xəstəliklərin əmələ gəlməsi risklərini artıran əsas faktorlardan hesab olunur. Səbəblərini izah edək.

Rezus-faktor üzrə ana və döl qanının uyğunsuzluğu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezus-faktor (Rh) - insan eritrositlərində olan spesifik zülal olub insanların 85%-nin qanında aşkar edilir (15%-də isə təsadüf edilmir). Birincilər müsbət rezus-faktorlu (Rh+), ikincilər mənfi rezus-faktorlu (Rh-) adlanır.

Hamiləlik və infeksiyalar

Bəzi infeksiya və viruslar (sitomeqalovirus, toksoplazmoz, herpes, məxmərək, ureoplazma, mikoplazma) uzun illər orqanizmdə qalaraq heç bir əlamətlə ifadə edilməməklə həyatın sonuna qədər aşkar edilməyə bilər.

Hamiləlik və qadında olan bəzi xəstəliklər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromboflebit və damarların varikoz genişlənməsi. Hamiləliyə qədər müəyyən edilmiş bu xəstəliklər hamiləlik dovründə fəsadlaşa bilərlər. Bu zaman aşağı ətraflarda keyimə, dəri altında qarışqa gəzməsi, yorğunluq, baldır əzələlərində qıcolmalar hiss olunur.

Hansı yaşda valideyn olmaq daha yaxşıdır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dölyaratma prosesi üçün optimal yaş - hər iki valideyn üçün 20-29 yaş həddidir.

Hamiləlik toksikozları

Hamiləlik toksikozları hamiləlik vaxtı əmələ gələn və o başa çatdıqdan sonra keçib gedən patoloji hallardan ibarətdir. Toksikozların əmələ gəlməsinin səbəbləri kimi bir neçə nəzəri fikirlər var.

Hamiləlik zamanı qadın orqanizmində baş verən dəyişikliklər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinir və endokrin sistemləri. Hamiləlik zamanı sinir və endokrin sistemi orqanlarının fəaliyyətindəki dəyişikliklər hamiləliyin saxlanması və normal inkişafının təmin edilməsi, həmçinin hamilə qadın orqanizminin doğuşa hazırlanmasına xidmət edir.

 

 

 


Яндекс.Метрика