Ürəyi təmiz olan, lakin namaz qılmayan Cənnətə girə bilərmi?

Günümüzdə bir çox insanlar yaxşılıq etmək, ürəyi təmiz olmaq, paxıllıq etməmək və s. yaxşı əməllərin Cənnətə girmək üçün kifayət olduğunu, namazın isə vacib olmadığını düşünürlər.

Peyğəmbərin buyurduğu MÜALİCƏVİ VASİTƏLƏR

Elə bir insan tapılmaz ki, həyatı boyu hər hansı bir xəstəlik keçirmiş olmasın. Hətta Uca Allahın ən sevimli bəndələri olan peyğəmbərlər də xəstəliklərə məruz qalmışlar.

İslamda su içmə ədəbi. Müasir elm təsdiq edir!

Allah rəsulu - sallallahu aleyhi və səlləm - həyatın bütün sahələrini, hətta ən adi şeyləri də bizə öyrətmiş, bütün əməllərimizdə Allahın razılığını qazanmaq və şərdən qorunmaq üçün yollar göstərmişdir.

Kimlərin yanında hicabı açmaq olar?

Qadına məhrəmlərin (həmin qadınla evlənməsi qadağan olanların) yanında hicabı açmağa icazə verilir.

Cadudan necə qorunmaq olar?

Cadudan, şeytanın vəsvəsəsindən qorunmaq üçün Uca Allaha sığınmaq, Uca Allaha sığınmaq üçün də Ona itaəti çoxaltmaq lazımdır:

Başqasının sevgilisini sevmək günahdırmı?

Şeytan vəsvəsə vasitəsi ilə sizin qəlbinizə haram olan sevgidən bir köz atıb.

İmanı artırmaq üçün nə etmək lazımdır?

İmanın azalması problemi müsəlmanlar arasında geniş yayılmışdır və tez-tez bu cür şikayətlər edilir: "ibadəti həvəssiz edirəm", "günahdan əl çəkə bilmirəm", "dua edə bilmirəm" və s. Bu problem qəlblə bağlıdır, "qəlb" sözü isə ərəb dilində "təqallub" ("dəyişmə") sözündən götürülmüşdür.

Namaz qılan qadına dırnaqlara lak vurmaq olarmı?

Qadınlar öz məhrəmləri yanında dırnaqlarına bəzək və zinət məqsədi ilə lak vura bilərlər. Xüsusəndə ailəli qadınlar, öz həyat yoldaşları üçün bəzənməlidir.

Həsəd aparanın 3 nişanəsi: Qeybət edənin acı aqibəti

Səlim ibni Cabir nəql edir: "Peyğəmbərə (s) dedim: "Mənə bir şey öyrət ki, fayda aparım". Həzrət (s) buyurur:

İslamda qonşularımızın qarşısında 4 vəzifəmiz

İslam dini hər bir müsəlman üçün dünya və axirət səadətini təmin edən proqramlar təqdim etmişdir. İnsanın həm fərdi, həm ictimai, həm ailə həyatına aid olan proqramları.

Qurban Bayramının tarixi haqqında

Qurban Bayramı İslamın Ramazan Bayramı ilə bərabər iki ən böyük bayramından biridir. Yəni İslama görə ildə iki mühüm və bayram kimi qeyd ediləsi gün varsa, bunun biri Qurban bayramıdır.

Nə üçün axşam vaxtı dırnaq kəsməyin yaxşı olmadığını deyirlər?

Nə üçün axşam vaxtı dırnaq kəsməyin yaxşı olmadığını deyirlər?

20 il Quranla vuruşdu, sonda bütün elmi işlərini yandırdı...

Bir gün Quranda bir ayətə rast gəlir və deyir: Nəhayət ki, mən bu kitabda nöqsan tapdım!

Qurani Kərimdə adı keçən meyvələr və faydaları

Müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimdə bəzi qida maddələri ilə yanaşı bəzi meyvələrin adları qeyd edilir.

Kirvənin qızı ilə evlənmək olmaz?

Ümumiyyətlə, Islamda kirvə anlayışı yoxdur. Bildiyimizə görə, kirvə - oğlan uşağının sünnət mərasimi zamanı uşağı tutan və sünnət olunmasına kömək edən adam deməkdir.

Çılpaq... hicablılar – ACI HƏQİQƏT

Nədir hicab? – Sadəcə qadın bədəninin müəyyən olunmuş hissələrini örtən bir örtükmü? Hicaba bu baxışla yanaşanlardır ki, Allahın ayəsi və qadına ən gözəl hədiyyəsi olan hicabı bir parça halına gətirib çıxarırlar.

Hər sevginin bədəli var

İstəyirsən ki, bu dünyada bir əlin yağda, bir əlin balda olsun, axirətin də cənnət olsun.

Tarazlıq və ədalətli davranış

İnsan oğlunun hər zaman ehtiyac duyduğu münasibətin adı ədalətdir.

Yer üzərində yol gedən ən pis insan

Söz gözdirmək - kəbirə günahlardandır və Allah ona görə ağır əzab vəd etmişdir.

İslamda övlad tərbiyəsi

Uca Yaradanın bəşəriyyətə nazil etdiyi sonuncu, kamil din olan İslamda uşaqların tərbiyəsinə xüsusi önəm verilir.

O, bir qövmün, bir xalqın deyil, hər kəsin rəhbəridir

"(Ey Muhamməd) De ki: "Ey insanlar! Şübhəsiz, Mən Allahın sizin hamınıza göndərdiyi peyğəmbərəm.

Haqqa yaxınlaşma məqamı

VİCDANINA QULAQ AS!

Təmizlik - sağlamlığın vazkeçilməz prinsipidir

İslam dinində təmizlik insanlığın təməl prinsiplərindəndir.

Atasız doğulan və beşikdə danışan körpə

Allahın dinini təbliğ etməklə vəzifələnmiş peyğəmbərlər həm peyğəmbərlikdən əvvəl, həm də peyğəmbərlik zamanında böyük Yaradıcının xüsusi nəzarəti altında olmuş, yəni Allah-Təala tərəfindən qonunmuşlar.

Quranda adıçəkilən yeganə qadın

"İmranın zövcəsinin: "Ey Rəbbim, bətnimdəkini Sənə xidmətkar (qul) olmaq üçün nəzir edirəm.

Существует ли сглаз?

Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Сглаз – это истина» (Бухари, Муслим, Абу Давуд, Ибн Маджа).

Merac: bir səfər var, göydən-göyə

Həzrəti Məhəmmədin (s.ə.s.) həyatı möcüzələrlə doludur, amma ona verilmiş ən böyük möcüzə Qurani-Kərimdir, üstəlik də həyatı o qədər parlaq, o qədər möhtəşəmdir ki, bu üstünlüyü, bu gözəlliyi isbat eləmək üçün möcüzə göstərməyə ehtiyac qalmır.

Mənə heç bir şeyi şərik qoşma

“Yadına sal ki, bir zaman İbrahimə Kəbənin yerini bildirib belə buyurmuşduq:

Atalar, analar, bir də övladlar...

Və o kəslər ki: “Ey Rəbbimiz, bizə zövcələrimizdən və uşaqlarımızdan gözümüzün işığı olacaq övladlar ehsan buyur və bizi müttəqilərə imam (rəhbər) et! - deyərlər...” (əl-Furqan, 25/74)

Qeybi bilmək yalnız Allaha məxsusdur

“Qeybin açarları (Allahın) yanındadır. Onları ancaq O (Allah) bilir. (Allah) suda və quruda nə varsa bilir. Yerə düşən elə bir yarpaq yoxdur ki, (Allah) onu bilməsin. Yerin zülmətləri içində elə bir toxum, (kainatda) yaş-quru elə bir şey yoxdur ki, açıq-aydın kitabda (lövhi-məhfuzda) olmasın!” (əl-Ənam, 6/59)

Əgər nəsihət etmək fayda versə, öyüd-nəsihət ver!

“Əgər nəsihət etmək fayda versə, öyüd-nəsihət ver!” (əl-Əla, 87/9)

Həyat yoldaşları arasında sevgi

“Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə, öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda sevgi və mərhəmət yaratması da Onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən, bunda düşünən bir qövm üçün dəlillər vardır!” (ər-Rum, 30/21).

Faiz insanları bədbəxt edir

“Ey iman gətirənlər! Qat-qat artırılmış faizi yeməyin. Allahdan qorxun ki, bəlkə, nicat tapasınız!” (Ali-İmran, 3/130).

Ən gözəl nemətlər kimin üçündür?

“De: “Allahın Öz bəndələri üçün yaratdığı zinəti və təmiz (halal) ruziləri kim haram buyurmuşdur?”

Üzr istəməkdən çəkinməyin!

Ən yaxşı tərbiyə örnək ola bilməkdir. Bir şeyi yüz dəfə deməkdənsə, bir dəfə yaşayaraq göstərmək daha təsirli və inandırıcı olur.

Qohumluq əlaqələri cəmiyyəti ailəyə çevirir

Çox bağlı qapılar açıldı, çox açıq qapılar da bağlandı. Yenilənən, gündən-günə dəyişən bu dünyanın içində biz də qloballaşmaya, qloballaşmağa gedirik.

Fərqinə varmadığımız günahlar

Bəzən bir adam öz məqsədinə nail olmaq üçün başqa bir adamdan “məharətlə” istifadə edir.

Allah bilsin, bu mənə yetər!

Adam var, dünyaya xoş görünmək istəyər, istəyər ki, onu öysünlər, tərifləsinlər, getdiyi hər yerdə hörmət-izzət göstərsinlər; adam da var, dönüb dünyanın üzünə də baxmaq istəməz, yaxşı bir işi oldumu, dünyadan da gizləyər, onun içindəkilərdən də...

Özünü dəyərli tut, sən məxluqat içində üstünsən

“Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq!” (ət-Tin, 95/4).

İslam israf və bədxərcliyi niyə qadağan edir

“Onlar (mallarını) xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəsislik edər, bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar” (əI-Furqan, 25/67)

Peyğəmbərimizin (s.ə.s) nəsihətləri

- Sözlərin ən doğrusu Allahın kitabı, yapışılacaq ən möhkəm dəstək təqvadır (ən kiçik məsələdə belə, Allahdan qorxaraq, dinin buyruqlarına əməl etmək).

Axirət dünyadan daha xeyirlidir

‘Şübhəsiz ki, axirət sənin üçün dünyadan daha xeyirlidir!”

İslamda süd qohumluğu

“Radaa” Ərəb mənşəli söz olub, tərcümədə “anasını əmmək”, istilahi mənada isə süd qardaşlığını ifadə edir.

Qurbanlığın əhkamları

Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə

Könül xoşluğu ilə borc vermənin fəziləti

“Ey iman edənlər! Müəyyən bir müddət üçün bir-birinizə borc verib-alarkən bunu yazın...” (əl-Bəqərə, 2/282)

Ayətül-Kürsi (oxunuşu ilə). Mənası və fəziləti

"Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Diridir, qəyyumdur. O nə mürgü, nə də yuxu bilər.

İslamda qadağalar (II hissə)

İslamda donuz ətini yemək nə üçün qadağandır?

HEÇ BELƏ DOSTUNUZ OLDUMU?

Daim düşüncəli idi.

ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

Rəbbimiz bizi örtünməyə çağırır! Bizi təqva libasına bürünməyə, təpədən dırnağa gözəlcə qapanmağa çağırır.

İSLAM, CƏMİYYƏT, UŞAQ və TƏRBİYƏ

Bu gün hər bir uşaq ən pis şeyləri belə asanlıqla öyrənə bilər.

İntihar etmənin cəzası

Dünya Səhiyyə Təşkilatının son illər apardığı tədqiqatların nəticəsi əsasında hazırladığı məlumata görə, dünyada hər il təxminən 1 milyon insan intihar edir.

Allahummə, Sən Allahsan

Rəhimli və Mərhəmətli Allahın adı ilə

Qeybət savabları poza bilər

“...(Bir-birinizin eyibini, sirrini) arayıb axtarmayın, bir-birinizin qeybətini qırmayın!

İslamda qadağalar (I hissə)

İslamda şirk nədir?
Şirk, Allaha aid olan bir xüsusiyyətin Ondan başqasına aid edilməsidir.

Sıxıntılar və İmtahanlar

Rəhmli və Mərhəmətli Allahin adi ilə

Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, Allahın salamı və salavatı olsun peyğəmbərimiz Muhəmməd və onun ailəsinə və səhabələrinə.

.

HƏKİMLƏR

Aynur Səfiyeva

Aynur Səfiyeva

Proktologiya

Ümumi cərrah, kolorektal cərrahiyyə üzrə mütəxəssis Avropa Koloproktoloji Assosiasiyasının ilk milli...

Ətraflı...
Rauf Rzayev

Rauf Rzayev

Andrologiya

Uroloq-androloq İş stajı - 22 il

Ətraflı...
Vüqar Fəttah-Pur

Vüqar Fəttah-Pur

Damar xəstəlikləri

Cərrah-fleboloq (damar xəstəlikləri) İş stajı - 18 il

Ətraflı...

SON YAZILAR

Яндекс.Метрика