Dodaqlarda herpes

Bəzən insanların dodaqlarında xırda qaşınan səpgilər əmələ gəlir. Bu səpgilərin səbəbi  1-ci tip herpesdir (sadə herpes). İlin soyuq aylarında dodaqlarda herpesin əmələ gəlməsi ehtimalı artır.

Psoriaz xəstələr üçün məsləhətlər

Psoriaz xroniki xəstəlik sayılır. Bu günlərə qədər bu xəstəliyin dəqiq inkişaf etmə səbəbləri aşkar olunmayıb.

Vitiliqo xəstəliyi

Vitiliqo xəstəliyi (latın dilində "vitium" - "qüsur") qazanılmış xroniki xəstəlikdir. Bu xəstəliyin əsas simptomu xəstənin dərisində əmələ gələn ağ rəngdə ləkələrdir.

Osteoporozun profilaktikası

- Bədən çəkisinin aşağı olması (bədən kütləsi indeksinin 20 kq/m-dən az olması) osteoporoz üçün ciddi risk faktoru hesab olunur. Ona görə də hal-hazırda qadınlar arasında arıqlamaq dəbi onların sümük sistemi üçün çox təhlükəli hesab olunur.

Artroz (osteoartroz)

Artroz zamanı qığırdaq toxuması müxtəlif səbəblər üzündən zədələnir, quruyur, səthi kələ-kötür və çat-çat olur.

Oynaqların quruluşu

Oynaq – sümüklərin unikal təbii hərəkətli birləşmə mexanizmidir. Bu zaman sümüklərin kənarları oynaq kisəsi daxilində vahid bir mexanizm şəklində bir-biri ilə birləşir. Oynaq kisəsinin xarici təbəqəsi kifayət qədər sıx fibroz toxumadan ibarətdir.

Osteoporoz - "lal epidemiya"

Sümük – daim təzələnən toxumadır. Sümüklərin orqanizmdə əsas vəzifələrindən biri mineral maddələr mübadiləsidir. İnsanın bütün ömrü boyu onun skeleti daimi regenerasiyaya uğrayır, yəni sümük toxuması daimi olaraq dağılır və yeni əmələ gələn sümük toxuması ilə əvəz olunur.

Osteoxondroz nədir?

Osteoxondroz – olduqca çox yayılmış fəqərə sütunu xəstəliyidir. Hazırkı dövrdə müxtəlif dərəcəli osteoxondroz insanların əksəriyyətində qeyd olunur.

Qadınlarda osteoporoz xəstəliyi və klimaks

Osteoporoz – sümük toxumasının həcminin azalması ilə müşayiət edilən xəstəlikdir. Bunun nəticəsində xəstəlik zamanı sümüklər daha kövrək olurlar.

loading...