Qadınlarda hormonal pozulmalar və sonsuzluq

Bu hal endokrin sonsuzluq adlanır. Sonsuzluğun ən çox təsadüf edilən səbəblərindən biri də qadın orqanizmində olan hormonal pozğunluqlardır.

Qadın cinsiyyət sisteminin bəzi patologiyaları və sonsuzluq

Bildiyimiz kimi, normada qadının xromosom dəsti 46, XX olur. Nadir hallarda yenidoğulmuş qız uşağında xromosom dəsti 45, X olur.

Kişi sonsuzluğun müalicəsi

Kişi sonsuzluğunun müalicə üsulu onun yaranma səbəblərindən asılı olaraq həkim-androloq tərəfindən müəyyən edilir.

Xarici mühitin zərərli təsirləri və kişi sonsuzluğu

Təbiətin özü tərəfindən, kişi cinsiyyət (genital) üzvlərinin istidən qorunması nəzərdə tutulmuşdur – xayalar, elə bil ki, “bədəndən kənarda” xaya kisəsində yerləşmişlər ki, burada da temperatur bədən temperaturundan 2-2,5°C aşağı olur.

Kişilərdə immunoloji sonsuzluq

Hər bir kişi bilir ki, qasıq nahiyəsi istənilən zərbələrə qarşı çox zərif hesab olunur.

Kişilərdə hormonal pozğunluqlar və sonsuzluq

Kişilərdə olan hormonal pozğunluqlar – qadınlara nisbətən daha az hallarda sonsuzluğun səbəbi olurlar.

Kişi cinsiyyət sisteminin qüsurları, xəstəlikləri və sonsuzluq

Genetik patologiyalar - kişi sonsuzluğunun çox nadir səbəblərindən olub cinsi xromosom patologiyaları ilə əlaqədar olur. Bildiyimiz kimi, kişi xromosom dəsti – 46, XY olur.

Spermanın və uşaqlıq boynu seliyinin uyğunluğu sınağı (Şuvarski testi)

Sonsuzluğun istənilən formasının müalicəsi zamanı mütləq postkoital test (Şuvarski sınağı) aparılmalıdır. Bu, cinsi tərəf müqabili olanların bioloji uyğnluğu üzrə olan xüsusi sınaqdır.

Servikal kanal (uşaqlıq boynu) seliyinin müayinəsi

Qadınların servikal kanal seliyinin müayinəsi də çox vacib müayinələrdən biridir. Normal servikal selik (uşaqlıq boynu tərəfindən hazırlanır) – mayalanmanın müvəffəqiyyətlə keçməsi üçün əsas şərtlərdən biridir.

Uşaqlığın vəziyyəti və uşaqlıq boruları keçiriciliyinin müayinəsi

Uşaqlığın müxtəlif patoloji prosesləri də (uşaqlıq daxilində çəpərin olması, endometrioz, miomatoz düyünlər və s.) sonsuzluğa səbəb ola bilərlər.

Qadın hormonları və sonsuzluq

Sonsuzluğun səbəbini müəyyən etmək üçün bir çox hallarda qanın hormonlara müayinəsini aparmaq lazımdır.

Spermoqramma - kişi üçün ən mühüm və dəqiq məlumatlı müayinə

Sonsuzluq ilə bağlı müayinə apardıqda həkim-androloq (kişi həkimi) kişinin cinsi orqanlarını müayinə edərək, onlarda normadankənar dəyişikliklərin (əgər onlar varsa) olmasını aşkar edir.

Cinsi yolla keçən infeksiyalar – sonsuzluğun səbəbindən biridir

Sonsuzluğun səbəbinin müəyyən edilməsi üçün ailə cütlüyü üzvlərinin hər birinə təyin edilən ən əsas ilkin müayinələrdən biri CYKİ görə müayinənin aparılmasıdır.

Sonsuzluğu düzgün müalicə etmək lazımdır!

Sonsuzluq xoşagəlməz, çox narahatedici diaqnoz olsa da, xəstəyə bu diaqnozu yazmağa tələsmək lazım deyil.

loading...