Allergik xəstəliklərin diaqnostikasında yeni, dəqiq üsul

Son illərin ən böyük nailiyyətlərindən biri də allergik xəstəliklərin diaqnostikasının molekulyar səviyyədə aparılmasıdır.

Molekulyar allerqodiaqnostikanın əsasını  təşkil ImmunoCAP testi vasitəsi ilə xəstəliyə molekulyar səviyyədə diaqnoz qoymaq, inkişafını  proqnozlaşdırmaq və  gedişatını izləmək, pasiyentin allergen profilini  müəyyənləşdirmək, nəticələrə uyğun fərdi tövsiyyələr vermək mümkündür.

Digər “in vitro” testlər ilə müqayisədə İmmunoCAP cihazının həssaslığı və spesifikliyi dəfələrlə yüksəkdir. Bu üsulla hələ klinik cəhətdən özünü biruzə verməyən həssaslıqları da aşkar etmək mümkündür.

Bunlar  məhz  Azərbaycan  Respublikasında  ilk və dünya standartlarına  cavab verən ImmunoCAP ISAC və ImmunoCAP Phadia cihazları vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Müasir  allerqodiaqnostikanın  ən  son  nailiyyəti sayılan  ImmunoCAP ISAC texnologiyasının üstünlükləri:

  1. Pasiyentin IgE anticism profilini təyin edən yüksək dərəcədə təkmilləşdirilmiş avadanlıqdır.
  2. Yalnız allergen komponentlərinə əsaslanan ilk in vitro diaqnostik testdir.
  3. 51 allergen mənbəyində olan 112 allergen komponentinə qarşı həssaslığı təyin edə bilir.

ImmunoCAP Phadia cihazı vasitəsi ilə mümkündür:

  1. Xəstəliyin atopik mənşəli olmasının təsdiq və ya inkar edilməsi (Phadiatop və  Phadiatop infant  skrin-testləri qanda  total  IgE  analizi  ilə  müqayisədə daha  həssas  və spesifikdir — həssaslıq  dərəcəsi 98 %, spesifikliyi  isə 89% təşkil edir).
  2. Sistem reaksiyaların baş  vermə riskinin qiymətləndirilməsi  (qanda  triptazanın  konsentrasiyasını  təyin etməklə).
  3. Çarpaz reaktivliyə əsaslanaraq simptomların izahı.
  4. Allergen spesifik immunoterapiyanın göstəriş olduğu pasiyentlərin düzgün seçimi.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu müayinələr bütün yaş qruplarında, o cümlədən yenidoğulmuşlarda, hamiləlik və laktasiya dövründə olan qadınlarda, xəstəliklərin kəskinləşmə dövründə və müxtəlif qrup dərman preparatlarını qəbul edən pasiyentlərdə aparıla bilər.

Həmidə Səlimzadə
Həkim-allerqoloq

 

 

 

.

Saglamolun.Az

Youtube kanalımıza abunə olun ki, faydalı videolardan xəbəriniz olsun

loading...