100. əl-Adiyat surəsi

əl-Adiyat (Qaçan atlar) surəsi

(Məkkədə, bir rəvayətə görə isə Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
1 - And olsun (cihad zamanı) tövşüyə-tövşüyə qaçan atlara;
2 - And olsun (dırnaqları ilə daşdan) qığılcım qoparan atlara;
3 - And olsun sübh çağı hücum edən atlara;
4 - And olsun o vaxt (və ya: o yerdə) toz-duman qopardan atlara;
5 - Sonra da onunla (tozanaqla) dəstəyə (düşmən dəstəsinə) təpinən atlara ki,
6 - İnsan öz Rəbbinə qarşı çox nankordur.
7 - Və o özü də buna şahiddir.
8 - Həqiqətən, insan var-dövlətə çox hərisdir!
9 - Məgər o bilmirmi ki, qəbirlərdə olanlar (dirilib) çıxardılacağı;
10 - Ürəklərdə olanlar faş ediləcəyi zaman
11 - Həmin gün Rəbbi onları (özlərinin bütün əməllərindən) xəbərdar edəcəkdir (cəzalarını verəcəkdir)!

Saglamolun.Az

Youtube kanalımıza abunə olun ki, faydalı videolardan xəbəriniz olsun