87. əl-Əla surəsi

əl-Əla (Ən uca) surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
1 - (Ya Peyğəmbər!) Ən uca olan Rəbbinin adını pak (müqəddəs) tutub şəninə təriflər de!
2 - O Rəbbin ki, (hər şeyi) xəlq etdi və nizama saldı.
3 - O Rəbbin ki, (hər şeyin keyfiyyətini, xüsusiyyətini, davam müddətini) əzəldən müəyyən etdi və (hamıya) yol göstərdi.
4 - O Rəbbin ki, (torpağı yarıb ondan yamyaşıl) otlar çıxartdı.
5 - Sonra da onu (qupquru) qara çör-çöpə döndərdi.
6 - (Ya Peyğəmbər!) Biz sənə (Quranı) oxudacağıq və sən (onu) unutmayacaqsan;
7 - Yalnız Allahın dilədiyindən (hökmünü ləğv etdiyimiz bu və ya digər ayədən) başqa! Şübhəsiz ki, O, aşkarı da, gizlini də bilir!
8 - Biz sənə ən asan olanı (islam şəriətini) müyəssər edərik.
9 - (Ya Peyğəmbər!) Əgər nəsihət etmək fayda versə, (ümmətinə Quranla) öyüd-nəsihət ver!
10 - (Allahdan) qorxan kimsə mütləq öyüd-nəsihət qəbul edəcəkdir!
11 - Bədbəxt (kafir) isə ondan (öyüd-nəsihətdən) qaçacaqdır.
12 - (O bədbəxt ki) ən böyük oda (cəhənnəm oduna) girəcəkdir.
13 - Orada nə öləcək, nə də yaşayacaqdır! (Nə ölü kimi ölü, nə də diri kimi diri olacaqdır!)
14 - (Günahlardan) təmizlənən kimsə isə nicat tapacaqdır.
15 - O kimsə ki, Rəbbinin adını zikr edib namaz qılar!
16 - Lakin siz (ey insanlar!) dünyanı üstün tutursunuz!
17 - Halbuki axirət daha xeyirli və daha baqidir.
18 - Həqiqətən, bu deyilənlər (Qurandan) əvvəlki kitablarda mövcuddur -
19 - İbrahimin və Musanın kitablarında!

Saglamolun.Az

Youtube kanalımıza abunə olun ki, faydalı videolardan xəbəriniz olsun